Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến1. THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

1.1. YÊU CẦU TIÊN QUYẾT:

 1. Đọc kỹ phần mô tả cách thức đăng ký môn học;
 2. Có máy tính kết nối Internet;
 3. Có khả năng sử dụng một trình duyệt web.

1.2. MÔ TẢ

Khoảng thời gian đăng ký môn học trực tuyến được Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh ấn định cụ thể. Ngoài thời gian trên, sinh viên chỉ có thể đăng nhập vào hệ thống để in phiếu nộp tiền (nếu được phép đăng nhập ngoài thời gian đăng ký môn học trực tuyến). Để đăng ký môn học trực tuyến, sinh viên cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sinh viên sử dụng trình duyệt web (Firefox, Google Chrome, Opera, …) thực hiện thao tác đăng nhập tại địa chỉ dkmh.oude.edu.vn

Sau khi trình duyệt web đã tải trang web đầy đủ, sinh viên sẽ thấy giao diện trang chủ như sau:Bước 2: Sinh viên điền thông tin đăng nhập tại Tên đăng nhập và Mật khẩu:Tiếp đến bấm nút

Trong đó:

Tên đăng nhập: là mã số sinh viên

Mật khẩu: sinh viên căn cứ theo lược đồ sau:

 1. Trường hợp sinh viên có ngày tháng năm sinh đầy đủ: ngày tháng năm sinh lấy hai chữ số. Ví dụ: 200388
 2. Trường hợp sinh viên chỉ có ngày và tháng sinh: ngày tháng sinh lấy hai chữ số. Ví dụ: 3112
 3. Trường hợp sinh viên chỉ có tháng và năm sinh: tháng và năm sinh lấy hai chữ số. Ví dụ: 0889
 4. Trường hợp sinh viên chỉ có năm sinh: năm sinh lấy hai chữ số. Ví dụ: 88

Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên sẽ thấy giao diện:Bước 3: Sinh viên sử dụng liên kết để bắt đầu đăng ký môn học trực tuyến. Sinh viên phải cung cấp địa chỉ nhận học liệu thì hệ thống mới cho phép đăng ký môn học.Các thông tin bắt buộc phải cung cấp là:

 • Ít nhất một số điện thoại;
 • Số nhà;
 • Đường;
 • Phường/Xã/Thị trấn;
 • Quận/Huyện;
 • Tỉnh/Thành phố.

Ngoài ra:

 • Số phòng (không bắt buộc);
 • Tòa nhà (không bắt buộc).

Là dành cho địa chỉ ở chung cư hoặc tòa nhà chung. Đồng thời, thông tin về Ấp/Khu phố cũng không bắt buộc.

Sau khi hoàn thành việc cung cấp địa chỉ nhận học liệu, hệ thống sẽ chuyển tiếp đến giao diện đăng ký môn học. Sinh viên có thể thay đổi địa chỉ nhận học liệu thông qua chức năngBước 4: Sinh viên tiến hành đăng ký môn học thông qua danh sách môn học được liệt kê tương ứng với lớp của sinh viên.

Ngoài danh sách môn học được tổ chức theo chương trình đào tạo từng học kỳ, sinh viên có thể đăng ký môn học được tổ chức ở các lớp khác thông qua chức năng “Lọc theo môn học” hoặc “Lọc theo điều kiện”.

Tại bước 4, các môn học đã chọn chưa thật sự được ghi nhận vào hệ thống đăng ký môn học trực tuyến và trạng thái của các môn học đã chọn là “Chưa lưu vào cơ sở dữ liệu”.Sinh viên có thể chọn loại đăng ký là “Đăng ký học và thi” hoặc “Chỉ đăng ký thi trả nợ” tại cột “Trạng thái môn học”. Để có thể chọn được loại đăng ký là “Chỉ đăng ký thi trả nợ”, sinh viên phải học trước môn học cần đăng ký.

Bước 5: Sinh viên sử dụng nút để lưu kết quả đăng ký môn học trực tuyến

Sau khi bấm vào nút , trạng thái của các môn học đã chọn là “Đã lưu vào cơ sở dữ liệu”.
2. IN PHIẾU NỘP TIỀN

2.1. YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

 1. Sinh viên đã đăng ký môn học;
 2. Đọc kỹ phần mô tả cách thức in phiếu nộp tiền;
 3. Có máy tính kết nối Internet;
 4. Có khả năng sử dụng trình duyệt web.

2.2. MÔ TẢ

Sau khoảng thời gian đăng ký môn học, sinh viên sẽ bắt đầu khoảng thời gian in phiếu nộp tiền trực tuyến (nếu được phép đăng nhập ngoài thời gian đăng ký môn học trực tuyến). Để in phiếu nộp tiền trực tuyến, sinh viên cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sinh viên sử dụng trình duyệt web (Firefox, Google Chrome, Opera, …) thực hiện thao tác đăng nhập tại địa chỉ dkmh.oude.edu.vn

Sau khi trình duyệt web đã tải trang web đầy đủ, sinh viên sẽ thấy giao diện trang chủ như sau:Bước 2: Sinh viên điền thông tin đăng nhập tại Tên đăng nhập và Mật khẩu:Tiếp đến bấm nút .

(Xem thông tin đăng nhập tại Bước 2 của Mục 1.2)

Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên sẽ thấy giao diện:Bước 3: Sinh viên sử dụng liên kết để bắt đầu in phiếu nộp tiền trực tuyếnBước 4: Nếu cột "Có phiếu" được đánh dấu "x" thì sinh viên đã được tạo phiếu nộp tiền. Lúc này, Sinh viên sử dụng nút để in phiếu nộp tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong đó:

 • Trang 1: Phiếu nộp tiền của sinh viên;
 • Trang 2: Chi tiết phiếu nộp tiền của sinh viên sẽ cung cấp thông tin về lịch học và thi của các môn học đã đăng ký.
Bước 5: Tại giao diện của biểu in phiếu nộp tiền, sinh viên có thể sử dụng nútĐể in phiếu nộp tiền và chi tiết phiếu nộp tiền nếu máy tính đang sử dụng có kết nối với máy in hoặc sử dụng nútĐể lưu phiếu nộp tiền và chi tiết phiếu nộp tiền.


3. CÁCH THỨC ĐÓNG TIỀN

3.1. ĐÓNG TIỀN TRỰC TIẾP

 • Sinh viên đến Phòng Giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong khuôn viên của Nhà Trường tại 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
 • hoặc Bộ phận thu tiền - Phòng Tài chính – Kế toán (P.009) của Nhà Trường tại 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

với mẫu in phiếu nộp tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3.2. CHUYỂN KHOẢN

Sinh viên chuyển khoản theo thông tin sau:

 • Tên đơn vị: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số TK: 1900201031556
 • Mở tại: Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (AGRIBANK), Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Khi nộp học phí, anh/chị ghi rõ thông tin (các thông tin sau đều được ghi nhận trên phiếu nộp tiền tại mục NỘI DUNG NỘP):

 • Mã số sinh viên
 • Tên sinh viên
 • Số phiếu
 • Học kỳ nộp học phí (Ví dụ: học kỳ 2 năm học 2015 - 2016)

với mẫu in phiếu nộp tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ví dụ trong ảnh minh họa sau:Mục NH Nhập sẽ có các thông tin:

 • Mã số sinh viên: 411630019TP;
 • Tên sinh viên: Từ Trọng Nghĩa;
 • Số phiếu: 1036927;
 • Học kỳ nộp học phí: “Đóng học phí học kỳ 2 – Năm học 2019-2020”.

3.3. THANH TOÁN HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN

Yêu cầu tiên quyết: Sinh viên phải kích hoạt dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng đã mở tài khoản.

Sau khi Nhà trường tạo phiếu nộp tiền (các môn học được đánh dấu “x” tại cột Đã có phiếu nộp tiền), sinh viên có thể đóng tiền trực tuyến như sau:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống đăng ký môn học trực tuyến tại dkmh.oude.edu.vn (xem phần hướng dẫn đăng nhập tại mục 1.2).

Bước 2: Sinh viên sử dụng liên kết .

Bước 3: Sinh viên bấm chuột vào logo VNPay để tiến hành thanh toán học phí trực tuyến:

Bước 4: Sinh viên chọn phiếu nộp tiền và chọn ngân hàng để tiến hành thanh toán học phí trực tuyến:

Bước 5: Sinh viên bấm chuột vào nút để bắt đầu thanh toán trực tuyến. Hệ thống sẽ điều hướng trình duyệt sang trang web tương tác của Ngân hàng đã chọn.

Bước 6: Sinh viên bắt đầu thực hiện giao dịch thông qua dịch vụ Internet Banking.