HƯỚNG DẪN ĐĂNG KƯ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN

DÀNH CHO SINH VIÊN

H̀NH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC

1.     THỰC HIỆN ĐĂNG KƯ MÔN HỌC

1.1.      YÊU CẦU TIÊN QUYẾT:

a.   Đọc kỹ phần mô tả cách thức đăng kư môn học;

b.  Có máy tính kết nối Internet;

c.   Có khả năng sử dụng một tŕnh duyệt web.

1.2.      MÔ TẢ

Khoảng thời gian đăng kư môn học trực tuyến được Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh ấn định cụ thể. Ngoài thời gian trên, sinh viên chỉ có thể đăng nhập vào hệ thống để in phiếu nộp tiền (nếu được phép đăng nhập ngoài thời gian đăng kư môn học trực tuyến). Để đăng kư môn học trực tuyến, sinh viên cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sinh viên sử dụng tŕnh duyệt web (Firefox, Google Chrome, Opera, …) thực hiện thao tác đăng nhập tại địa chỉ dkmh.oude.edu.vn

Sau khi tŕnh duyệt web đă tải trang web đầy đủ, sinh viên sẽ thấy giao diện trang chủ như sau:

Bước 2: Sinh viên điền thông tin đăng nhập tại Tên đăng nhập và Mật khẩu:

Tiếp đến bấm nút .

Trong đó:

Tên đăng nhập: là mă số sinh viên

Mật khẩu: sinh viên căn cứ theo lược đồ sau:

        i.            Trường hợp sinh viên có ngày tháng năm sinh đầy đủ: ngày tháng năm sinh lấy hai chữ số. Ví dụ: 200388

     ii.            Trường hợp sinh viên chỉ có ngày và tháng sinh: ngày tháng sinh lấy hai chữ số. Ví dụ: 3112

   iii.            Trường hợp sinh viên chỉ có tháng và năm sinh: tháng và năm sinh lấy hai chữ số. Ví dụ: 0889

   iv.            Trường hợp sinh viên chỉ có năm sinh: năm sinh lấy hai chữ số. Ví dụ: 88

Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên sẽ thấy giao diện:

Bước 3: Sinh viên sử dụng liên kết  để bắt đầu đăng kư môn học trực tuyến. Sinh viên phải cung cấp địa chỉ nhận học liệu th́ hệ thống mới cho phép đăng kư môn học.

Các thông tin bắt buộc phải cung cấp là:

·        Ít nhất một số điện thoại;

·        Số nhà;

·        Đường;

·        Ấp/Khu phố;

·        Phường/Xă/Thị trấn;

·        Quận/Huyện;

·        Tỉnh/Thành phố.

Ngoài ra:

·        Số pḥng (không bắt buộc);

·        Ṭa nhà (không bắt buộc).

Là dành cho địa chỉ ở chung cư hoặc ṭa nhà chung.

Sau khi hoàn thành việc cung cấp địa chỉ nhận học liệu, hệ thống sẽ chuyển tiếp đến giao diện đăng kư môn học. Sinh viên có thể thay đổi địa chỉ nhận học liệu thông qua chức năng .

Bước 5: Sinh viên tiến hành đăng kư môn học thông qua danh sách môn học được liệt kê tương ứng với lớp của sinh viên.

Ngoài danh sách môn học được tổ chức theo chương tŕnh đào tạo từng học kỳ, sinh viên có thể đăng kư môn học được tổ chức ở các lớp khác thông qua chức năng “Lọc theo môn học” hoặc “Lọc theo điều kiện”.

Tại bước 5, các môn học đă chọn chưa thật sự được ghi nhận vào hệ thống đăng kư môn học trực tuyến và trạng thái của các môn học đă chọn là “Chưa lưu vào cơ sở dữ liệu”.

Sinh viên có thể chọn loại đăng kư là “Đăng kư học và thi” hoặc “Chỉ đăng kư thi trả nợ” tại cột “Trạng thái môn học”. Để có thể chọn được loại đăng kư là “Chỉ đăng kư thi trả nợ”, sinh viên phải học trước môn học cần đăng kư.

Bước 6: Sinh viên sử dụng nút  để lưu kết quả đăng kư môn học trực tuyến

Sau khi bấm vào nút , trạng thái của các môn học đă chọn là “Đă lưu vào cơ sở dữ liệu”.

2.     IN PHIẾU NỘP TIỀN

2.1.      YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

a.   Sinh viên đă đăng kư môn học;

b.  Đọc kỹ phần mô tả cách thức in phiếu nộp tiền;

c.   Có máy tính kết nối Internet;

d.  Có khả năng sử dụng tŕnh duyệt web.

2.2.      MÔ TẢ

Sau khoảng thời gian đăng kư môn học, sinh viên sẽ bắt đầu khoảng thời gian in phiếu nộp tiền trực tuyến (nếu được phép đăng nhập ngoài thời gian đăng kư môn học trực tuyến). Để in phiếu nộp tiền trực tuyến, sinh viên cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sinh viên sử dụng tŕnh duyệt web (Firefox, Google Chrome, Opera, …) thực hiện thao tác đăng nhập tại địa chỉ dkmh.oude.edu.vn

Sau khi tŕnh duyệt web đă tải trang web đầy đủ, sinh viên sẽ thấy giao diện trang chủ như sau:

Bước 2: Sinh viên điền thông tin đăng nhập tại Tên đăng nhập và Mật khẩu:

Tiếp đến bấm nút .

(Xem thông tin đăng nhập tại Bước 2 của Mục 1.2)

Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên sẽ thấy giao diện:

Bước 3: Sinh viên sử dụng liên kết  để bắt đầu in phiếu nộp tiền trực tuyến

Bước 4: Sinh viên sử dụng nút  để in phiếu nộp tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong đó:

·        Trang 1: Phiếu nộp tiền của sinh viên;

·        Trang 2: Chi tiết phiếu nộp tiền của sinh viên sẽ cung cấp thông tin về lịch học và thi của các môn học đă đăng kư.

Bước 5: Tại giao diện của biểu in phiếu nộp tiền, sinh viên có thể sử dụng nút

Để in phiếu nộp tiền và chi tiết phiếu nộp tiền nếu máy tính đang sử dụng có kết nối với máy in hoặc sử dụng nút

Để lưu phiếu nộp tiền và chi tiết phiếu nộp tiền.

3.     CÁCH THỨC ĐÓNG TIỀN

3.1.      ĐÓNG TIỀN TRỰC TIẾP

·        Sinh viên đến Pḥng Giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong khuôn viên của Nhà Trường;

·        hoặc Pḥng Kế toán (P.107D) của Nhà Trường;

với mẫu in phiếu nộp tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3.2.      CHUYỂN KHOẢN

Sinh viên chuyển khoản theo thông tin sau:

·        Tên đơn vị: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

·        Địa chỉ: 97 Vơ Văn Tần, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

·        Số TK: 1900201031556

·        Mở tại: Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (AGRIBANK), Chi nhánh Trung tâm Sài G̣n

Khi nộp học phí, anh/chị ghi rơ thông tin (các thông tin sau đều được ghi nhận trên phiếu nộp tiền tại mục NH Nhập):

·        Mă số sinh viên

·        Tên sinh viên

·        Số phiếu

·        Mă học kỳ nộp học phí (Ví dụ: học kỳ 2 năm học 2015 - 2016)

với mẫu in phiếu nộp tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ví dụ trong ảnh minh họa sau:

Mục NH Nhập sẽ có các thông tin:

·        Mă số sinh viên: 91160506TP;

·        Tên sinh viên: Vơ Kim Thuyền;

·        Số phiếu: 29752;

·        Mă học kỳ nộp học phí: “Đóng học phí học kỳ 1 – Năm học 2016-2017”.